HGR Fèmen pou Memorial Day

Pral HGR Endistriyèl Sipli ap fèmen jan nou onore mesye yo Ameriken yo ak fanm ki te bay lavi yo nan sèvis nan peyi nou an.

Nou pral ouvri pou èdtan nòmal nou nan samdi (8 am a midi), epi nou pral relouvri Madi, Me 26 pou èdtan regilye biznis nou an (8 am a pm pm).

Klike sou isit la yo chèche konnen sa k ap pase nan Nòdès Ohio fen semèn Memorial Day sa a, men HGR tou ankouraje kliyan li yo ak zanmi yo pran tan yo konsidere sakrifis yo te fè nan gason ak fanm oswa fòs lame nou an.